ورود اعضا |           
 

تعدادبازدید » 920

تاریخ » ۱۳۹۳/۶/۲۰

بتن ریزی کوچه و معابر محله چندلا
بتن ریزی کوچه و معابر محله چندلا

محله چندلا یکی از مناطقی است که در سال 79 به شهر الحاق گردیده و تاکنون از کمترین امکانات شهری برخوردار بوده است بشکر خدا چون برای شهرداری و شورای اسلامی شهر روستاهای الحاقی به شهر هیچ فرقی با شهر ندارند و همه مردم شهروند زیراب محسوب می گردند تلاش می شود تا آبادانی را به این قسمت ها نیز بکشانیم و حق این مردم نیز بنحوی ادا گردد هرجند نمی شود یک شبه کل محلات را تغییر داد ولی سعی و تلاش مجموعه شهرداری بر بهسازی اولویت های این مناطق است که به مرور کل مشکلات این مناطق نیزمرتفع خواهد گردید.