ورود اعضا |           
 

تعدادبازدید » 581

تاریخ » ۱۳۹۲/۱۰/۲۸

ساماندهي زمين زباله
ساماندهي زمين زباله

 

زمين دفن زباله اوايل ساماندهي

 

انباشت زباله ها و خودسوزي زباله

روان شدن شيرابه ها قبل از ساماندهي