ورود اعضا |           
 

تعدادبازدید » 1005

تاریخ » ۱۳۹۱/۱۱/۷

زيرسازي و آسفالت خ رضوان
زيرسازي و آسفالت خ رضوان

به مساحت   2700متر مربع و احداث دو فقره پل

هزينه اجرا : 700000000ريال

?