ورود اعضا |           
 

تعدادبازدید » 895

تاریخ » ۱۳۹۱/۱۱/۷

احداث جدول نهر و مبلمان شهري
احداث جدول نهر و مبلمان شهري

 خ اصلي از مقابل نيروي انتظامي به سمت مركز شهر به طول  1500 متر مربع

هزينه اجرا : 2150000000ريال

?