ورود اعضا |           
 

تعدادبازدید » 929

تاریخ » ۱۳۹۱/۱۱/۷

خ شهيد مدرس(عباسكتي)
خ شهيد مدرس(عباسكتي)

ترميم حفاري و آسفالت به مساحت 2400 مترمربع

هزينه اجرا : 432000000ريال

?