ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 517

تاریخ » ۱۳۹۲/۹/۱۹

?
آگهی تجدید مزایده عمومی

شهرداری زیراب در اجرای مجوز شماره 315-2/12/91 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد تفکیک زباله در مقصد را از طریق مزایده کتبی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از متقاضیان دعوت می شود پس از انتشار آگهی به مدت هفت روز جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری یا به سایت www.zirab.ir مراجعه نمایند.

نظرات رسیده
کاربر محترم، لطفاً نظرات خود را وارد نمائید.
نام :
ایمیل :  
آدرس سایت :
متن :
کد امنیتی :
 
?