ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 506

تاریخ » ۱۳۹۲/۸/۲۸

?
بازديد سرپرست محترم شهرداري از پروژه هاي سطح شهر

سرپرست محترم شهرداري زيراب آقاي محمود اعتصامي به همراه مسئولين فني  و مالي آقايان مهندس گت بابايي و علي كريمي  روز دوشنبه از عمليات عمراني شهرداري در كوچه زهد ، خيابان بيست متري و سطح شهر بازديد نمودند.