ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 683

تاریخ » ۱۳۹۲/۵/۱۳

?
روز قدس

روزقدس در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان با حضور اقشارمختلف مردم  و مسئولين اعم از روحانيون، بازاريان ، كارمندان و دانشگاهيان در روز جمعه آخر ماه رمضان هرچه باشكوه تر برگزار گرديد.