ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 410

تاریخ » ۱۳۹۴/۲/۷

?
حضور شهردار در بیمارستان شهدا

پپیگیری مشکلات بیمارستان شهدا با حضور ریاست علوم پزشکی مازندران،شهردار محترم و ریاست شورای اسلامی شهر زیراب