ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 509

تاریخ » ۱۳۹۳/۹/۴

?
[جلسه هم اندیشی اعضاء شورای شهر های شهرستان سوادکوه

دومین نشست هم اندیشی اعضاء شورای شهرهای شهرستان سوادکوه به میزبانی شهرداری زیراب با حضور وهابی فرماندار محترم شهرستان سوادکوه طالبی معاونت محترم فرمانداری  بخشداران مرکزی و زیراب و مسئولین فرمانداری شهرستان ؛ شهرداران زیراب؛  پل سفید و آلاشت و اعضاء شورای های اسلامی شهرهای زیراب؛  پل سفید و آلاشت  برگزار گردید.