ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 496

تاریخ » ۱۳۹۳/۷/۲۲

?
آغاز آسفالت جاده اصلی شهر از میدان امام

با پیگیری شهردار زیراب روکش آسفالت جاده اصلی شهر زیراب از میدان امام خمینی از صبح امروز سه شنبه

93/7/22 آغاز گردید.