ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 481

تاریخ » ۱۳۹۳/۷/۱۹

?
احداث دیوار حایل جایگاه cng


 شهر زیراب عملیات احداث دیوارحایل بطول 80عرض 5.5 و ارتفاع 6متر و اعتبار3میلیارد ریال  شروع شد.CNGبا اتمام خاکبرداری جایگاه