ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 532

تاریخ » ۱۳۹۳/۵/۱۸

?
بازديد شهردار از نمايشگاه مطبوعات

شهردار زيراب صبح روز پنج شنبه  93/5/16  از دهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها ي مازندران بازديد بعمل آوردند.

شهردار زيراب با حضور در غرفه هاي مطبوعات و خبرگزاريهاي حاضر در نمايشگاه ضمن تبريك روز خبرنگار براي ايشان آرزوي موفقيت نمودند.