ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 455

تاریخ » ۱۳۹۳/۵/۱۳

?
نصب المان های جدید در شهر

چندین المان ، تاب های چهارنفره و میز های پارکی مسقف زیبا جهت زیبا سازی بصری محیط شهر در بلوار شهر نصب و یا درحال نصب می باشند المان ها که اشکال توپ ، میوه ها و اجسام دیگر می باشند بتدریج در میدان و بلوار شهر قرار خواهند گرفت و میزها و تاب های خریداری شده جهت استفاده عموم در پارک معلم زیراب قرار خواهند گرفت  این وسایل جهت زیبا سازی محیط شهر توسط شهرداری خریداری گردیده و نصب گردیده است. امید است مردم فهیم در حفظ و نگهداری آنها شهرداری را یاری نمایند.

                                                         روابط عمومی شهرداری زیراب