ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 493

تاریخ » ۱۳۹۳/۵/۶

?
بازدید شهردار از پروژه های عمرانی

 

شهردار زیراب از پروژه های عمرانی در دست اجرای شهر زیراب بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرایی این پروژه ها قرار گرفتند محمود اعتصامی شهردار زیراب در خصوص این پروژه ها اظهار داشتند که پروژه دیوار حایل شهید ناظری اتمام رسیده است. این دیوار سنگی برای اولین بصورت تور سنگی در شهر زیراب اجرا شده است . با پایان پروژه دیوار حایل پروژه احداث کانال آب شهید ناظری جهت هدایت آب های سطحی بالا دست نیزآغاز گردیده است. این پروژه ها هزینه ای بالغ بر2600000000ریال در بر خواهد داشت.

 

 

 

 

پروزه احداث دیواره ی  شهید قرنی در حال اجرا می باشد جمع هزینه دیوار ، تعریض ، خاکبرداری ، ترمیم دیوار های تخریب شده و باز سازی شده این خیابان با اعتباری بالغ بر      360000000ریال  از منابع مالی شهرداری در حال اجرا می باشد.