ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 487

تاریخ » ۱۳۹۳/۴/۱۸

?
بازدید شهردار از پروژه ها

محمود اعتصامی شهردار زیراب از پروژه های در حال اجرای سطح شهر بازدید نموده و در جریان روند اجرای طرح ها قرار گرفتند .اجرای پروژه ها که مورد رضایت شهروندان قرار گرفته است و بخاطرآن از شهردار زیراب تشکر نموده اند. اعتصامی نیز در گفتگویی با یکی از شهروندان اجرای این پروژه ها را وظیفه شهرداری دانسته و عنوان نمودند حق مردم زیراب بیش از اینها می باشد که انشاء الله با همکاری شورای شهر و پرسنل شهرداری آنچه در توان داریم تلاش می نماییم تا شهری آباد در شأن زیرابی های عزیز بسازیم  .

روابط عمومی شهرداری زیراب

پروژه دیوار حایل شهید ناظری