ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 547

تاریخ » ۱۳۹۲/۱۱/۱۹

?
افتتاح پرو‍ژه هاي عمراني دهه فجر زيراب

صبح امروز شنبه مورخ 92/11/19 بخشي از پروژه هاي عمراني شهر زيراب با حضور جمعي از مقامات لشگري و كشوري شهرستان از جمله فرماندار محترم سوادكوه، بخشدار محترم زيراب ، اعضاي شوراي اسلامي شهر ،روساي ادارات و جمعي از بازاريان و شهروندان عزيز زيرابي توسط شهردار محترم شهر زيراب جناب آقاي محمود اعتصامي  افتتاح شد.

اين پروژه ها كه عبارت بودند از فضاسازي و مبلمان پارك عبدالحق(ع) و ساماندهي دكه هاي روبروي آن ، ساختمان جديد شوراي اسلامي شهر و مبلمان شهري و نصب تنديس بوعلي سينا روبروي بيمارستان شهدا و همچنين كانال مهران آباد با حضور فرماندار محترم سوادكوه و شهردار محترم زيراب پرده برداري شدند.

 

 افتتاح مبلمان شهري و ساماندهي پارك عبدالحق