ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 352

تاریخ » ۱۳۹۵/۶/۲

?
آغاز بکار نمایشگاه سیمای امید در پارک معلم زیراب


همزمان با آغاز هفته دولت نمایشگاه دستاورد های ادارات و نهادهای شهرستان سوادکوه بنام سیمای امید امروز توسط فرماندار محترم شهرستان سوادکوه و با حضور بخشداران مرکزی و زیراب ، شهرداران زیراب و پل سفید و اعضاء شورای شهر زیراب و پل سفید و رؤسای ادارات و نهادهای شهرستان ساعت 11 صبح 95/6/2 در پارک معلم زیراب افتتاح گردید.