ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 379

تاریخ » ۱۳۹۵/۵/۶

?
برگزاری ملاقات چهره به چهره شهر محترم زیراب با شهروندان

بمنظور بررسی مسائل و مشکلات شهروندان محترم جلسه ملاقات مردمی شهردار محترم زیراب و مسئولین واحد های شهرداری با مردم و شهروندان محترم در روز سه شنبه مورخ 1395/5/5 در شهرداری زیراب برگزار گردید.