ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 392

تاریخ » ۱۳۹۴/۱۲/۲۶

?
جلسه برگزاری روز زمین پاک

 

 

 

 

 

 


با تصمیم شورای محترم اسلامی شهر زیراب جلسه ای راس ساعت 9 صبح  روز چهارشنبه مورخه 26/12/94 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر زیراب ، شهردار محترم جناب آقای اعتصامی ،ریاست محترم آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه،معاونت  محترم مالی  هلال احمرو جانشین محترم فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان سوادکوه و جمعی از مدیران مدارس شهر زیراب در دفتر شهردار محترم برگزار شد و پس از سخنان هریک از شرکت کنندگان تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1-مقرر گردید هریک از مدیران مدرسه حاضر در جلسه با تعداد قطعی 15 دانش آموز در روز زمین پاک در محل پارک معلم حضور داشته باشند.

2-مقرر گردید شهرداری زیراب نسبت به تهیه نایلون زباله و دستکش برای روز زمین پاک اقدام نماید.

3-مقرر گردید همه شرکت کنندگان در جلسه از طریق گروههای مجازی و کانالهای اطلاع رسانی نسبت به اطلاع رسانی به شهروندان زیرابی اقدام نمایند.

4-مقرر گردید شهرداری نسبت به تهیه تیزر در تلویزیون شهری برای اطلاع رسانی اقدامات لازم را انجام دهد.

5-مقرر گردید سپاه پاسداران با استفاده از نیروهای حوزه مقاومت بسیج و پرسنل خود راس ساعت 7 صبح از دمزنون تا سپه سرا نسبت به پاکسازی مسیر اقدام نماید.

6-مقرر گردید مراسم در راس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخه 27/12/94 از پارک معلم آغاز گردد.

7-مقرر گردید برای اردیبهشت ماه همین مراسم برای اشاعه فرهنگ پاکسازی در سطح شهر با کمک آموزش و پرورش و سایر نهادها مجددا برگزار گردد.

8-مقرر گردید انشایی با موضوع زمین پاک و چگونگی حفظ شهر در سطح مدارس مطرح گردد.

 

 

حاضرین در جلسه:

1-غلامرضا افشون ریاست آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه

2-مهدی رضایی جانشین فرماندهی سپاه سوادکوه

3-منوچهر قبادیان نائب رییس شورای اسلامی شهر زیراب

4-محمدحسین حاجی نژاد مدیر مدرسه شهید دانشمند نوری زیراب

5-حسین آرائی خزانه دار هلال احمر شهرستان سوادکوه

6-خداداد امیری معاونت آموزشی مدرسه شهید محمدی

7-فریئون فریدون نژاد مدیر مدرسه شهید نوری زیراب

8-سلمان مرادنژاد مدیر مدرسه شهید کمیل ایمانی

9-نرگس کمالی عضو شورای اسلامی شهر زیراب

10-هرمز علی نژاد ریاست شورای اسلامی شهر زیراب

11-محمود اعتصامی شهردار زیراب

12-حسن شاکری مقدم مسئول اداری شهرداری زیراب