ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 515

تاریخ » ۱۳۹۴/۱۰/۵

?
برخورد شهرداری با متخلفان ساختمانی

 

در پی اخطارهای مکررشهرداری از صبح امروز شنبه مورخه 94/10/05 شهرداری زیراب اقدام به مسدودسازی مسیر ورودی متخلفان ساختمانی و بدهکاران طویل المدت شهرداری نمود.شایان ذکر است شهرداری زیراب تصمیم دارد منبعد با متخلفان و افراد بدون پروانه ساختمانی یا متخلفین محکوم در کمیسیون ماده صد که به اخطارهای شهرداری بی توجهی می نمایند با قدرت و با استفاده از کلیه ظرفیتهای خود برخوردنماید.