ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 344

تاریخ » ۱۳۹۴/۹/۱۴

?
آسفالت خیابانهای ساحل سرخکلا- خیابان شهرداری - چندلا

شهردار زیراب به همراه اعضاء شورای شهر از پروژه های در دست اجرا توسط شهرداری زیراب از جمله آسفالت خیابان های ساحل سرخکلا - خیابان شهرداری  و خیابان شهید مدرس در چندلا  بازدید بعمل اوردند.

خیابان شهرداری

 خیابان ساحل سرخکلا

 

 

خیابان ساحل سرخکلا

خیابان شهید مدرس چندلا