ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 413

تاریخ » ۱۳۹۴/۸/۲۷

?
مانور سراسری مقابله با افت فشار گاز

مانور مقابله با افت فشار گاز صبح روز چهارشنبه 1394/08/27 همزمان با سراسر کشور در شهر زیراب  توسط اداره گاز با همکاری شهرداری و آتش نشانی شهر زیراب برگزار گردید در این طرح با دستور ستاد بحران استان برای مقابله با افت گاز ، گاز ادارات و نهادها و تجاری های پر مصرف مثل نانوایی ها برای تامین گاز واحد های مسکونی قطع و ادارات و نانوایی ها ملزم به استفاده از سوخت جایگزین بجای گاز شهری گردیدند.

رجبعلی وهابی فرماندار شهرستان سوادکوه به همراه رئیس و اعضاء شورای شهر زیراب با حضور در ستاد بحران مقابله با افت فشار گاز مستقر در کیوسک شهرداری زیراب حضور یافته بود توسط مسئولان فنی اداره گاز در جریان چگونگی اجرای مانور قرار گرفته و دستور قطع گاز ادارت را فرموند و نیز تذکراتی را برای اجرای بهتر مانور ارائه دادند.