ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 414

تاریخ » ۱۳۹۴/۸/۲۳

?
بازدید شهردار زیراب از پروژه های در دست اجرای شهرداری

شهردار زیراب روز پنج شنبه 1394/08/21 از پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری زیراب که از منابع داخلی شهرداری تامین اعتبار گردیده بود بازدید نموده اند.

 

 

 

بهسازی و بتن ریزی پیاده رو هنرستان شهید بهشتی زیراب